Mail: tieuhocquantoan@hongbang.edu.vn

Zalo: zalo.me/thquantoan

Fanpage: facebook.com/truongtieuhocquantoan

 

Số 48 - Quán Toan 1 - Phường Quán Toan - Quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng

Email: tieuhocquantoan@hongbang.edu.vn

Zalo: zalo.me/thquantoan